Slik fungerer forbrenningstoalettet

Et forbrenningstoalett fungerer ved hjelp av strøm og krever ikke avløp, kloakk eller vann. Det gir deg mye større frihet sammenlignet med et vanlig toalett. Og det er enkelt å bruke.

KJØP

VIDEOGUIDE

Vi har laget seks korte videoer som viser hvor
enkelt det er å bruke forbrenningstoalettet vårt.

INTRODUKSJON TIL
FORBRENNINGSTOALETTET

SLIK SETTER 
MAN POSEN I?
HVA GJØR DU NÅR
DU ER FERDIG?

STILL INN TIDSURET
SLIK TØMMES ASKESKUFFEN
SLIK LÅSES ASKESKUFFEN

SLIK FUNGERER 
FORBRENNINGSTOALETTET

I forbrenningstoalettet blir toalettavfallet brent til det bare er ren aske igjen.
Det skjer ved høy temperatur (600 grader).

Forbrenningen skjer i et lukket brennkammer og forbrenningsgassen føres ut gjennom utluftningsrøret.

Når forbrenningen er ferdig, fins det bare litt ren aske tilbake i askeskuffen og derfor er det muligt bare å kaste asken i hagen eller i søppla.

Forbrenning og utluftning skjer i et lukket system og derfor er det ingen dårlig lukt.

SÅ ENKELT ER DET Å BRUKE TOALETTET

Hvem som helst kan komme på do. Det er enkelt og greit.

Først setter du en toalettpose i doskålen. 
Når du er ferdig på toalettet trykker du på ”spyleknappen” (spaken) og stållukene i doskålen åpner og posen med toalettavfallet faller ret ned i forbrenningskammeret.

Når det er gjort, vrir du tidsuret til det antal minutter du ønsker og forbrenningen begynner. Forbrenningstiden avhenger av hvor mye innhold det er i posen.

ASKEMENGDE
Etter ca. 100 toalettbesøk, finns det kun omtrent 1 kaffekopp med aske.

Når du kjøper ett forbrenningstoalett hos easytoilet, følger det automatisk 50 toalettposer med.
Men vi anbefaler at du kjøper noen ekstra pakker med toalettposer, samtidig med bestilling av dit nye forbrenningstoalett, slik at du har en god stund fremover.

SMART TIDSUR

Med vårt brukervennlige tidsur, kan du selv bestemme hvor lenge forbrenningen skal stå på. Vanligvis anbefaler vi at du vrir tidsuret til 55 minutter når det er mye toalettavfall i posen.
Hvis det kun er urin, rekker det med 35 minutter eller mindre. 

Det som virkelig er smart, er at du kan stille inn forbrenningstiden etter vurdering, når du har lagt merke til hvor kort tid toalettet bruker på forbrenningen etter dine personlige toalettbesøk. Da kan du spare flere penger, ettersom du bruker mindre strøm.

Mens forbrenningen står på, kan toalettet fortsatt brukes til et nytt toalettbesøk. 
Legg til 20 minutter på tidsuret pr. ekstra toalettbesøk..

Hvis du ikke liker at forbrenningen kjører om natten når du sover, kan du fint vente med å starte forbrenningen til om morgenen.

HVORDAN INSTALLERES DET?

Det er veldig enkelt å installere et av våre forbrenningstoaletter.
Vi har laget en installasjonsveiledning som forklarer hvordan du gjør det.

cart