INSTALLASJON

Installering av forbrenningstoalettet er en enkel prosess.
Her ser du hva du trenger og hvordan du gjør.

LAST NED INSTALLASJONSVEILEDNING

Luft - inn og ut 

Når forbrenningstoalettet skal installeres, må det monteres rør for innsugning og utluftning på baksiden av
forbrenningstoalettet. 
Det nederste hullet er til innsugning og det øverste hullet er til utluftning. 
Det må bores to hull i veggen slik at rørene kan føres ut i det fri.

LAST NED INSTALLASJONSVEILEDNINGENGELSK INSTALLASJONSVEILEDNING
INNSUGNING
UTBLÅSNING

Hvilke materialer trenger du?

 • 110 mm grå dreneringsrør
 • Maks 4 stk. 45 graders vinkel
 • Eller 2 stk. 90 graders vinkel
 • Rett rør maks 10 meter
 • Brukes alle vinkler, da er det maks 6,5 meter rør
 • Veggfeste
 • Gummi membran ved montering  ut gjennom tak

Hva slags verktøy trenger du?

 • Elektrisk drill
 • Hullsag 111 mm. for boring av hull til ventilasjonsrør
 • Langt bor til å lage styringshull igjennom veggen
 • Sag og kniv
 • Tommestok
 • Snekkerblyant
 • Rasp eller fil
 • Vaterpas
 • Skrujern
 • Meisel og hammer

Montering av ventilasjonsrør

Utluftning

 • Kan bestå av maksimalt 4 stk 45 graders rørvinkler eller 2 stk. 90 graders rørvinkler
 • Maks 10 meter 110 mm. rør uten vinkler eller maks  6,5 meter 110 mm. rør om du bruker rør med vinkler
 • Maks 1 meter horisontale rør

Innsugning

 • Føres ut igjennom ytterveggen eller ned igjennom gulvet
 • Får ha samme antall vinkler som utluftningsrøret
 • Utluftningsrøret må være minst 60 cm. over takrenna

Utluftningsrøret har en høyde på 39,5 cm. fra midten av hullet og ned til gulvet
Innsugningsrøret har en høyde på 16 cm. fra midten av hullet og ned til gulvet

 • Setehøyde 54cm
 • Total høyde 60cm
 • Total bredde 42cm
 • Total dybde 62cm
 • Vekt 43 kg
Maks 10 meter rett rør 
Med vinkler maks 6,5 meter rett rør
VIKTIG! Maks 1 m vannrett rør
Maks 4 stk. 45 graders rørvinkel
Maks 2 stk. 90 graders rørvinkel
Dette 90 graders rør er inkludert i prisen

INSTALLASJONSLØSNINGER

Den enkleste løsningen er nummer 1. 
Her plasseres forbrenningstoalettet opp mot en yttervegg og rørene for innsugning og utluftning, går rett ut igjennom denne yttervegg.

Utenfor vinkles utluftningsrøret 90 grader og føres vertikalt over takrennenivået.

SPØRSMÅL & SVAR

cart